Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Επιβαρυμένος ο υδροφόρος ορίζοντας της Αν. ΑττικήςΜία περιοχή κατά κόρον αγροτική σε μεγάλο της μέρος, σίγουρα δεν μπορεί να μην έχει επιβαρυμένο υδροφόρο ορίζοντα.
Νιτρικά ιόντα που προέρχονται απο τα γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα, εύκολα θα συναντήσεις στις πιο πολλές περιοχές της.
Εξασθενές χρώμιο, όσο συγκεντρώσεις ψευδαργύρου  συναντάς σε βιομηχανικές επί το πλείστον περιοχές, όπως το Κορωπί.
Μάλιστα πολλοί περιβαλλοντικοί σύλλογοι και φορείς, όπως ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κορωπίου,  το είχαν αναφέρει σε ημερίδα που οργάνωσαν το Νοέμβρη του 2007. 

Δυστυχώς η μία μετά την άλλη περιοχή της Αν. Αττικής, κάνει έντονο το πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα της.
Ασωπός, Κορωπί, αλλά και οι  περιπτώσεις Κολφέν σε Πεντέλη και κλοπή μετασχηματιστών απο τον Σχινιά, (με πιθανό άδειασμα του Κολφέν στην περιοχή, όπως είχαν γίνει εικασίες τότε) και ξεχάστηκαν μάλιστα αρκετά γρήγορα,  είναι μερικά απο τα προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, επικουρούμενα όπως αναφέραμε απο την αγροτική χρήση γης.
Προβλήματα όμως έχουμε και απο τοπικές βιομηχανικές και όχι μόνο μονάδες, αφού το κράτος δεν λαμβάνει τα σωστά μέτρα, ελέγχου λειτουργίας των.
Φωτεινό και αρκετά φρέσκο παράδειγμα η περίπτωση Ασωπός, όσο και Κορωπίου σήμερα.
Άρθρα σχετικά έχουμε κάνει αρκετές φορές τόσο τα τοπικά εναλλακτικά μέσα, όσο και ο τοπικός τύπος, εφιστώντας την προσοχή όλων μας.
Έτσι ο Νομάρχης ανέθεσε με προγραμματική σύμβαση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα τον Καθηγητή Σπ. Λέκκα, την διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος για τον υδροφόρο ορίζοντα του Κορωπίου και ειδικά της βιομηχανικής ζώνης του.

Έτσι στις 28-01-09, αναρτήθηκε έκθεση των αποτελεσμάτων, στον ιστότοπο της νομαρχίας και σας τα μεταφέρουμε.


Επιβολή μέτρων για τον υδροφόρο ορίζοντα στο Κορωπί.

 Ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα και υποβλήθηκε η τελική Έκθεση, που αφορά στον «Έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων».
Το Πρόγραμμα εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Λέκκα, μετά από προγραμματική σύμβαση με την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
Στην ερευνηθείσα περιοχή απαντούν δύο υδροφόρα συστήματα: ένα σύστημα που αναπτύσσεται στα μάρμαρα της περιοχής (καρστικό) και ένα στους υπερκείμενους των μαρμάρων σχηματισμούς (κοκκώδες). Τα υπόγεια νερά, στην περιοχή που ερευνήθηκε, προορίζονται για αρδευτική και βιομηχανική χρήση.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι:
Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων είναι σταθερά υψηλές και στα δύο υδροφόρα συστήματα και οφείλονται στην έντονη γεωργική δραστηριότητα της περιοχής και στην διάθεση αποβλήτων, σε συνδυασμό και με το μικρό ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της μελέτης, με αποτέλεσμα την χαμηλή αραίωση των ρύπων.
Τα χλωριόντα παρουσιάζονται αυξημένα κατά θέσεις και στα δύο υδροφόρα συστήματα. Στο βαθύτερο (καρστικό) σύστημα οφείλονται σε γεωλογικά, κυρίως, αίτια και δευτερευόντως στις υπεραντλήσεις που ήταν αυξημένες κατά τη διάρκεια της μελέτης, λόγω της ξηρασίας που παρατηρήθηκε. Στο αβαθές (κοκκώδες) σύστημα, οφείλονται στη διάθεση αστικών λυμάτων και στην χρήση υφάλμυρου νερού, σε πολλές περιπτώσεις, για άρδευση.
Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου εντοπίζονται σε δύο μόνο γεωτρήσεις, εντός του χώρου της βιομηχανικής περιοχής. Οφείλονται σε βιομηχανική ρύπανση και έχουν σημαντικά περιορισθεί σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του Ιουνίου του 2006.
Αυξημένες συγκεντρώσεις ψευδαργύρου εντοπίζονται σε τρεις μόνο γειτονικές γεωτρήσεις, στο υδροφόρο σύστημα των μαρμάρων, σε μικρή περιοχή, νοτιοδυτικά του Κορωπίου, όπου και πιθανολογείται στιγμιαία και ακανόνιστη υπεδάφια διάθεση ρύπου.
 
Μετά την διεξοδική εξέταση των ευρημάτων όλων των σταδίων της μελέτης τόσο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας όσο και από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα από βιομηχανικά λύματα:
- Διακοπή λειτουργίας της εταιρείας «Ε.Ρ.Μ.Ε.Σ. Γ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρις ότου συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία:
- Επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων στις εταιρείες 
1) «ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» 
2) «Δ.Ν.Γ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ» και 
3) «Γ & Κ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. 
Σημειώνεται ότι ήδη οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προχωρήσει σε μελέτες για αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση ως επικινδύνων των αποβλήτων τους με παράλληλη τροποποίηση  των όρων λειτουργίας τους 
Στις ανωτέρω επιχειρήσεις επεβλήθησαν συνολικά πρόστιμα 102.000 ευρώ.
Όσον αφορά την εταιρεία «SANKO - ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΑΕΒΕ» αναμένεται το τελικό πόρισμα ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης επιβεβαίωσε τις προτάσεις που η Νομαρχία είχε υποβάλει προ δύο ετών στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής.
Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής ζήτησε, στέλνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής την σφράγιση των γεωτρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και ψευδαργύρου και την συνεχή παρακολούθηση της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με χημικές αναλύσεις των συγκεκριμένων σημείων.


πηγη http://an-attiki.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1060&Itemid=143
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...