Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Βιοκαλλιεργητές και πωλητές σπόρων μηνύουν τη Μοσάντο προκειμένου να προστατευθούν από τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους 
Μετάφραση: Γιάννης Μαστοράκης
Αυτή η προληπτική δράση αναλαμβάνεται, για να εμποδιστεί η Μοσάντο από το να προλάβει η ίδια να μηνύσει πρώτη τους βιοκαλλιεργητές και τους πωλητές σπόρων, εάν οι παραγωγές τους υποστούν επιμόλυνση  από μεταλλαγμένους –ανθεκτικούς  στο Roundup – σπόρους
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – 29 Μαρτίου 2011: Για λογαριασμό 60 οικογενειών  (οι οποίες ασχολούνται με αγροτικές καλλιέργειες), επιχειρηματιών παραγωγής σπόρων και οργανώσεων βιοκαλλιεργητών, η Οργάνωση για τη Δημόσια Κατοχύρωση των Προτύπων  για την Παραγωγή Σπόρων (Public Patent Foundation , PUBPAT) κατέθεσε σήμερα  αγωγή  εναντίων της γιγαντιαίας χημικής εταιρίας  Μοσάντο, αμφισβητώντας της το δικαίωμα να κατοχυρώνει η ίδια για τον εαυτό της το Δικαίωμα στην  Παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Σπόρων.   Οι ενάγοντες βιοκαλλιεργητές αναγκάστηκαν να μηνύσουν προληπτικά την εταιρία αυτή, προκειμένου να προστατεύσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους από το να κατηγορηθούν για παραβίαση του νόμου περί των προτύπων (πατέντας), σε περίπτωση που υποστούν επιμόλυνση οι καλλιέργειές τους εξ αιτίας των  ΓΤΣ της Μοσάντο, κάτι που η ίδια η Μοσάντο είχε κάνει και σε  άλλους κατά το παρελθόν.  
Από την ιστοσελίδα της Vandana Shiva:
NAVDANYA INTERNATIONAL
April 3, 2011 
Η υπόθεση αυτή,  την οποία έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν η ΟργάνωσηOrganic Seed Growers & Trade Association, καθώς και μια σειρά άλλες κατά της Μοσάντο, κατετέθη  στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν και ανετέθη  στη Δικαστή  Naomi Buchwald. Οι ενάγοντες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα μικροκαλλιεργητών,  μικρών επιχειρηματιών και οργανώσεων εκ του χώρου της κοινότητας  της οργανικής γεωργίας, οι οποίοι όλο και πιο πολύ απειλούνται από την επιμόλυνση των φυτών τους εκ των ΓΤΣ, παρ` όλο που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το αποφύγουν. Οι οργανώσεις, οι οποίες κατέθεσαν την αγωγή αυτή, αντιπροσωπεύουν πάνω από 270.000 μέλη και ανάμεσά τους βρίσκονται χιλιάδες μικροκαλλιεργητές, οι οποίοι παράγουν πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα.
‘Η υπόθεση αυτή αφορά στο κατά πόσον η Μοσάντο έχει το δικαίωμα να μηνύει τους βιοκαλλιεργητές για παραβίαση του νόμου περί της πατέντας των σπόρων,  οσάκις  ένας μεταλλαγμένος σπόρος της  πέφτει στα εδάφη τους’, δήλωσε ο Νταν Ravicher, διευθυντής της Οργάνωσης PUBPAT  και λέκτορας στη Νομική Σχολή Benjamin N. Cardozo της Νέας Υόρκης.  Φαίνεται αρκετά παράλογο, ένας βιοκαλλιεργητής του οποίου τα φυτά έχουν επιμολυνθεί από μεταλλαγμένους σπόρους, να υπάρξει  περίπτωση να κατηγορηθεί  για παραβίαση του νόμου περί  πατέντας, αλλά η Μοσάντο έχει προβεί  και στο παρελθόν σε τέτοιες κατηγορίες και είναι διαβόητη για το ότι έχει κάνει μηνύσεις σε χιλιάδες αγρότες με την κατηγορία της παραβίασης του νόμου για την πατέντα.  Έτσι εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να δράσουμε κατά τρόπο που να προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών μας’.
Μόλις ένας γενετικά τροποποιημένος σπόρος απελευθερώνεται στο περιβάλλον επιμολύνει και καταστρέφει τους γειτονικούς οργανικούς σπόρους των φυτών της ιδίας οικογενείας.  Για παράδειγμα, αμέσως μόλις η Μοσάντο εισήγαγε τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους της canola,  οι σπόροι της οργανικής canola σχεδόν εξαφανίστηκαν από τις γύρο περιοχές εξ αιτίας της επιμόλυνσης αυτής. Οι σπόροι του οργανικού καλαμποκιού, της σόγιας, του βαμβακιού, των ζαχαρότευτλων και του τριφυλλιού σήμερα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, καθώς η Μοσάντο έχει κυκλοφορήσει παράλληλα, γενετικά τροποποιημένους σπόρους για κάθε ένα τέτοιο φυτό. Η Μοσάντο αναπτύσσει σήμερα γενετικά τροποποιημένους σπόρους και για πολλά άλλα φυτά, θέτοντας έτσι το μέλλον όλων των τροφίμων και μάλιστα ολόκληρου του γεωργικού τομέα σε άμεσο κίνδυνο.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση,  η Οργάνωση των βιοκαλλιεργητών PUBPAT, ‘ζητά από το Δικαστή  Buchwald να αποφασίσει αν οι  βιοκαλλιεργητές –των οποίων τα φυτά τυχόν επιμολυνθούν από τους ΓΤΣ της Μοσάντο- , πρέπει να φοβούνται μήπως τυχόν κατηγορηθούν για παραβίαση του νόμου περι της πατέντας των σπόρων.   Ένας λόγος που δικαιολογεί την ελπίδα για αίσια έκβαση της υπόθεσης αυτής, είναι το ότι οι πατέντες της Μοσάντο που αφορούν στους ΓΤΣ που κυκλοφορεί η ίδια  είναι αρκετά ασθενή, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ‘χρησιμότητας’ που έχει θέσει ο νόμος για τις πατέντες,  σύμφωνα με τον επί κεφαλής της δικηγορικής ομάδας των εναγόντων στην συγκεκριμένη υπόθεση. Αποδεικτικά στοιχεία που παραθέτει η Οργάνωση PUBPAT κατά την πρώτη ημέρα της κατάθεσή της σήμερα, αποδεικνύουν ότι οι ΓΤΣ έχουν  αρνητικά αποτελέσματα τόσο στην οικονομία, όσο και στην υγεία, ενώ τα υποσχόμενα οφέλη τους – το ότι δηλαδή, αυξάνουν  την παραγωγικότητα και μειώνουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων –είναι ψευδή.
’Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο μεταλλαγμένος σπόρος συνυπάρχει με τον οργανικό σπόρο, αλλά η ιστορία μας διδάσκει ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί, και επίσης ότι είναι προς το οικονομικό συμφέρον της ίδιας της Μοσάντο να εξαφανίσει τους οργανικούς σπόρους, ούτως ώστε τελικά να έχει αυτή αποκλειστικά το μονοπώλιο στο σύνολο των αποθεμάτων της τροφής μας’, πρόσθεσε ο Ravicher και συνέχισε,  ‘Η  Μοσάντο είναι η ίδια χημική βιομηχανία, η οποία κατά το παρελθόν κυκλοφόρησε το χημικό προϊόν Agent Orange (χρησιμοποιηθέν από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμστμ) , το DDT, το PCB’s και άλλα τοξικά φάρμακα,  για τα οποία δήλωσε ότι ήταν ασφαλή, αλλά εμείς σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν ήταν. Τώρα η Μοσάντο λέει ότι ο μεταλλαγμένος σπόρος είναι ασφαλής, αλλά τα στοιχεία ξεκάθαρα μας δείχνουν ότι δεν είναι’.
Πολλοί από την πλευρά των εναγόντων έκαναν δηλώσεις κατά την κατάθεση των μηνύσεων σήμερα. Ο Jim Gerritsen, ένας γεωργός από το Maine, που παράγει βιολογικούς σπόρους και είναι Πρόεδρος μιας από τις βασικές ενάγουσες Οργανώσεις, την ‘Organic Seed Growers and Trade Association’ με έδρα το  Montrose του  Colorado, δήλωσε: «Σήμερα είναι η Ημέρα της Ανεξαρτησίας για την  Αμερική. Σήμερα αιτούμεθα την προστασία του Δικαστηρίου και προειδοποιούμε την Μοσάντο. Οι απειλές της και η κακομεταχείριση των αγροτών σταματάει εδώ. Η επιμόλυνση,  δια μέσου των γενετικά τροποποιημένων σπόρων, που επιτελεί η Μοσάντο επί των οργανικών σπόρων και των βιολογικών προϊόντων τερματίζεται σήμερα. Οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν στην αγορά – να αποφασίσουν με τι είδους τροφή θέλουν να διαθρέψουν την οικογένειά τους – και αυτή η δράση την οποία εμείς έχουμε αναλάβει, αποσκοπεί στην προστασία αυτού ακριβώς του δικαιώματος, της επιλογής. Οι βιοκαλλιεργητές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε βιολογικές καλλιέργειες για χάρη των οικογενειών τους και των ίδιων των πελατών τους, χωρίς να φοβούνται την απειλή εκ της εισβολής των επιμολυσμένων γενετικά σπόρων της Μοσάντο  και χωρίς να βλάπτονται από έναν επικίνδυνο επιμολυντή. Αρχίζοντας σήμερα, η Αμερική υποστηρίζει το δικαίωμά της στη δικαιοσύνη και στην καθαρή διατροφή’.
Ο Δρ Carol Goland, Ph.D., Διευθυντής της οργάνωσης των εναγόντων με τίτλο ‘Ohio Ecological Food & Farm Association’ (OEFFA),  δήλωσε: ‘Οι καταναλωτές δείχνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι προτιμούν τρόφιμα που παράγονται χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  Στις βιοκαλλιέργειες βάσει των κανονισμών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ΓΤΣ, ενώ και πολλοί άλλοι αγρότες έχουν απομακρυνθεί από την χρήση αυτών των σπόρων για μια σειρά άλλους λόγους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε ταχύτατα στο κρίσιμο σημείο, όπου θα καταστούμε αδύναμοι να αποφύγουμε τους ΓΤΣ στα χωράφια μας και στα πιάτα μας. Αυτή είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της απελευθέρωσης των γενετικά τροποποιημένων υλικών στα χωράφια μας και στα  πιάτα μας.  Και για να προσθέσουμε και μία πληγή παραπάνω θα αναφέρουμε ότι η Μοσάντο έχει μια προϊστορία στο να καταθέτει μηνύσεις κατά των γεωργών,  των οποίων τα χωράφια έχουν επιμολυνθεί από τους δικούς της ΓΤΣ. Λοιπόν, εκ μέρους των γεωργών, οι οποίοι δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουν να ζουν κάτω από ένα πέπλο αβεβαιότητας και κινδύνων, είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε από το Δικαστήριο να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την παράλογη πρακτική των μεγάλων επιχειρήσεων’.
Η  Rose Marie Burroughs εκ της ομάδας των Αγροκτημάτων ‘Cloverleaf’ της Καλιφόρνιας, δήλωσε: ‘ Η απερημοποίηση, η οποία συντελείται από την επιμόλυνση αυτή των ΓΤΣ είναι μια καταστροφή των οικοσυστημάτων του κόσμου μας,  ισοδύναμη με εκείνη της ραδιενεργού ακτινοβολίας. Η φύση, οι καλλιέργειες και η υγεία, όλα επηρεάζονται από την επιμόλυνση των ΓΤΣ. Πρέπει να προστατεύσουμε  τον κόσμο μας, προστατεύοντας το πιο πολύτιμο και ιερό  πόρο, ήτοι την κυριαρχία του λαού επί των σπόρων του. Οι άνθρωποι πρέπει να εξακολουθήσουν να  έχουν το δικαίωμα επί των φυσικών πόρων της γης για την επιβίωσή τους. Πρέπει να έχουμε την ελευθερία να καλλιεργούμε χωρίς να βλάπτουμε το περιβάλλον ή τους άλλους συνανθρώπους μας. Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, τα μέσα επιβίωσης των αγροτών, τη δημόσια υγεία και το δικαίωμα των ανθρώπων να μην επιμολύνονται από τους ΓΤΣ’.
Ο Ed Maltby,  Διευθυντής της ενάγουσας οργάνωσης ‘Northeast Organic Dairy Producers Alliance’ (NODPA), δήλωσε: ‘Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, όπου η οικονομική επιβάρυνση εκ της επιμόλυνσης των προϊόντων μας από τους ΓΤΣ θα επιπέσει επί των μικροκαλλιεργητών, οι ουδέποτε έχουν ερωτηθεί ή έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών των σπόρων.  Οι μικροκαλλιεργητές θα αντιμετωπίσουν την επιμόλυνση της εσοδείας τους μέσω των ΓΤΣ, οι οποίοι θα θέσουν σε απόλυτο κίνδυνο την δυνατότητά τους να πωλούν πιστοποιημένους οργανικούς σπόρους ή να συμμετέχουν στις ταχύτατα αυξανόμενες ‘τοπικές αγορές’, οι πελάτες των οποίων δηλώνουν κάθετα ότι δεν επιθυμούν κάθε είδους Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα. Το πιο παράλογο και εφιαλτικό δε, είναι ότι  οι μικροκαλλιεργητές ανά πάσα στιγμή δύνανται να αντιμετωπίσουν μία μήνυση εκ μέρους της Μοσάντο για παραβίαση του νόμου περί προτύπου. Προβαίνουμε σε αυτήν την πράξη, προκειμένου να υπερασπίσουμε τις οικογενειακές μας καλλιέργειες, οι οποίες για μια ακόμη φορά πρέπει να επωμισθούν τις συνέπειες των ανεύθυνων ενεργειών της Μοσάντο’.
Ο David L. Rogers, Σύμβουλος  της ενάγουσας εταιρίας  NOFA που εδρεύει στο Vermont, δήλωσε: ‘Οι αγρότες του Vermont έχουν δουλέψει πολύ σκληρά, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες και υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών για πιστοποιημένα οργανικά και μη  γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.   Η ανησυχία αυτών των ανθρώπων αυξάνεται κατακόρυφα, όταν η Μοσάντο συνεχίζει και εμπορεύεται ανεύθυνα μεταλλαγμένα τρόφιμα,  οι οποίες επιμολύνουν τις οργανικές τους καλλιέργειες και σταδιακά θα θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις τοπικές και περιφερειακές αγορές, αλλά και την ίδια  τη  ζωή τους’.
Ο Dewane Morgan εκ των εναγόντων αγροκτημάτων Midheaven, που βρίσκονται στο Park Rapids της  Μινεσότα, δήλωσε: ‘ Για να πιστοποιηθούν τα αγροτικά προϊόντα ως οργανικά πρέπει οι αγρότες να απαιτήσουν να έχουν μια ουδέτερη ζώνη γύρω από την περίμετρο των κτημάτων τους. Οι εσοδείες που παράγονται από αυτές τις ουδέτερες ζώνες δεν δύνανται να επιλεγούν προς πιστοποίηση ένεκα της πιθανής μετακίνησης προς αυτές ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων. Αυτές οι ουδέτερες ζώνες στην πραγματικότητα δεν μπορούν να παρεμποδίσουν την μεταφερόμενη δια του αέρα γύρη.   Οι βιοκαλλιεργητές και οι αγρότες που προωθούν τη βιοδυναμική, ακόμη και τη συμβατική γεωργία και οι οποίοι  παράγουν σόγια με σπόρους που έχουν παραδοσιακή ταυτότητα ή σιτάρι και καλαμπόκι ελεύθερης γονιμοποίησης, συχνά διατηρούν τους σπόρους για το φύτεμα της επόμενης χρονιάς. Είναι εντελώς παράλογο αυτοί οι καλλιεργητές να κατηγορούνται για επιμόλυνση μέσω της διαδικασίας της γονιμοποίησης’.
Ο Jill Davies,  Διευθυντής και αυτός εκ της οργάνωσης ‘Sustainable Living Systems’ από το Victor της  Montana, δήλωσε: ‘Τα δομικά στοιχεία της ζωής είναι ιερά και θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Εάν οι επιστήμονες επιθυμούν να τα μελετήσουν και να τα χειριστούν για κάποιο υποτιθέμενο κοινό καλό, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, τότε θα έπρεπε να απομακρύνουμε  το κίνητρο του κέρδους. Η επιδίωξη του ιδιωτικού κέρδους διαφθείρει την καθαρή επιστήμη και σταδιακά αποκλείει τη δημοκρατική συμμετοχή’.
Ο David Murphy, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας ακόμη ενάγουσας οργάνωσης, της  ‘Food Democracy Now!’, δήλωσε: ‘Μετά από 15 χρόνια ευρείας υιοθεσίας των σπόρων αυτών εκ μέρους της κοινότητας  των αγροτών, καμία από τις αρχικές υποσχέσεις της Μοσάντο σχετικά με τις δυνατότητες των ΓΤΣ δεν έχει βγει αληθινή. Αντί οι παραγωγές να αυξάνονται και να μειώνεται η χρήση των χημικών σκευασμάτων, οι αγρότες αντιμετωπίζουν περισσότερες ασθένειες επί των καλλιεργειών τους, μια βίαιη επίθεση εκ μέρους αυτών των υπέρ –σπόρων οι οποίοι ανθίστανται όλο και πιο σθεναρά στα ζιζανιοκτόνα και ένα αυξημένο κόστος από τη χρήση επί πλέον ζιζανιοκτόνων. Ακόμη πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι τα γονίδια τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εκ μέρους της Μοσάντο, μπορούν με τον άνεμο να εισέλθουν στα διπλανά χωράφια και έτσι ο κάθε αγρότης  μπορεί όχι μόνο να απωλέσει σημαντικά έσοδα από την πώληση των προϊόντων του,  αλλά είναι συχνά εκτεθειμένος σε νομικές ενέργειες που κατευθύνονται εναντίον του εκ μέρους της ομάδας  των ετοιμοπόλεμων δικηγόρων  της Μοσάντο. Η χρήση της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων εξελίσσεται σε μία πολύ μεγάλη οικονομική και βιολογική αποτυχία και τώρα πλέον απειλεί να υποσκάψει τις βασικές ελευθερίες τις οποίες έχουν οι γεωργοί και οι καταναλωτές στην συνταγματικά θεσπισμένη δημοκρατία μας’.
Ο Mark Kastel,  ένας πολύ έγκυρος αναλυτής της Αγροτικής Πολιτικής και αυτός ευρισκόμενος στην πλευρά του ενάγοντος Ινστιτούτου ‘The Cornucopia’, δήλωσε: ‘Οι μικρής κλίμακας αγρότες χρειάζονται απεγνωσμένα το δικαστικό σώμα  της εξουσίας, προκειμένου να εξισορροπήσουν τις δυνάμεις της Μοσάντο, τις οποίες ασκεί στον τομέα των αγορών και της δικαιοσύνης. Η Μοσάντο και η βιομηχανία της βιοτεχνολογίας έχουν επενδύσει πολύ στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία των ΗΠΑ –μέσω των εισφορών τους κατά την εκλογική διαδικασία και μέσω των πανίσχυρων λόμπι  Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το δικαστικό σύστημα για να αντισταθμίσουμε αυτή τη δύναμη και να προστατεύσουμε τους μεμονωμένους μικροκαλλιεργητές από την τυραννία των μεγάλων εταιριών. Οι αγρότες έχουν διασώσει τους σπόρους, τους οποίους το ανθρώπινο είδος έχει διατηρήσει από την αρχή της γεωργικής εποχής. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι μια μοναδική επιχειρηματική οντότητα  μέσω αυτού που οι ίδιοι αποκαλούν ‘τεχνολογία’ μπορεί να εκφοβίσει και να ισοπεδώσει τους μικροκαλλιεργητές αυτής της χώρας. Θα έπρεπε να αποτελεί ευθύνη της ίδιας της Μοσάντο,  και οι ίδιοι οι αγρότες να δίνουν την άδεια  εκμετάλλευσης σε κάθε τεχνολογικό επίτευγμα της  Μοσάντο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι  τα γενετικά μεταλλαγμένα γονίδια δεν θα διασχίσουν τα σύνορα του γείτονα. Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι οι αγρότες χωρίς οι ίδιοι να φταίνε στο παραμικρό, εκφοβίζονται, προκειμένου να μην διασώσουν τους σπόρους τους, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να κυνηγηθούν απηνώς μέσω του δικαστικού συστήματος και να οδηγηθούν ενδεχομένως στην πτώχευση’.
Μετάφραση ΓΜ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...