Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Πιστοποίηση της Υαλουργίας ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ


Πιστοποίηση της Υαλουργίας ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ με το απαιτητικό πρότυπο BRC, για τις εταιρείες που είναι τμήμα της διατροφικής αλυσίδας

Η Υαλουργία ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ πιστοποιήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με το πρότυπο BRC/IoP ( Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4) για το εργοστάσιό της στο Αιγάλεω , ένα απαιτητικό πρότυπο για τις εταιρείες που αποτελούν τμήμα της διατροφικής αλυσίδας.

Το BRC είναι μια σειρά προτύπων πιστοποίησης ποιότητας και ασφάλειας τα οποία χρησιμοποιούν περισσότερες από 17000 πιστοποιημένες εταιρίες σε 80 διαφορετικές χώρες, κάτω από ένα δίκτυο 80 φορέων πιστοποίησης. Τα πρότυπα BRC εφαρμόζονται από εταιρίες που είναι τμήματα της διατροφικής αλυσίδας. (πχ. Παραγωγός τροφίμου , παραγωγός συσκευασίας τροφίμου, μεταφορέας, κλπ)
Η νέα αυτή απαιτητική πιστοποίηση που προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες ISO 9001 και ISO 22000 της εταιρείας αυξάνει την πρόσθετη αξία όλων των προϊόντων γυάλινης συσκευασίας που παράγει προς όφελος των πελατών της και την κατατάσσει στις κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες παραγωγής  συσκευασιών.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...