Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Ευρείας χρήσης φυτοφάρμακο προκαλεί μεταλλάξεις στα ανθρώπινα κύτταραΤη μεταλλαξιγόνο δράση για τον άνθρωπο του νεονικοτινοειδούς φυτοφαρμάκου Imidacloprid, που κυκλοφορεί ευρέως με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, 
θέτει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης με γραπτή ερώτηση του 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 
Βασιζόμενος στα αποτελέσματα δημοσιευμένης έρευνας του Πανεπιστημίου
 Ιωαννίνων, ο ευρωβουλευτής ζητά τη διεξαγωγή εκτενών ερευνών για τις
 επιπτώσεις της συνεργιστικής δράσης του Imidacloprid με διάφορους
 περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ για ακόμη μια φορά καθιστά ξεκάθαρη
 την ανάγκη για απαγόρευση του Imidacloprid και των νεονικοτινοειδών 
γενικότερα με βάση την “αρχή της προφύλαξης”, έως ότου επαρκείς έρευνες
 αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις μέλισσες και την
 ανθρώπινη υγεία.
Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης
 δήλωσε τα εξής:
«Δημοσιευμένη έρευνα του 2010 αποδεικνύει σε εργαστηριακό πείραμα 
ότι το Imidacloprid που δεν έχει χαρακτηρισθεί μέχρι τώρα ως μεταλλαξιγόνο
 για τον άνθρωπο, όταν αλληλεπιδρά με το νιτρικό κάλιο (KNO3) εισέρχεται 
στα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα προκαλώντας μεταλλάξεις. Το νιτρικό κάλιο
 που θεωρείται ακίνδυνος περιβαλλοντικός παράγοντας βρίσκεται στα
 επεξεργασμένα τρόφιμα ως συντηρητικό, ενώ γενικότερα τα νιτρικά (NO3)
 βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. 
Οι ουσίες αυτές προσλαμβάνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω
 της τροφής. Την ίδια στιγμή το Imidaclopridεισέρχεται στον ανθρώπινο
 οργανισμό είτε άμεσα με την αναπνοή ή τη δερματική επαφή κατά τη
 διαδικασία της παρασκευής και του ψεκασμού στον αγρό, είτε έμμεσα 
μέσω των υπολειμμάτων του στα τρόφιμα. Η αλληλεπίδραση του Imidacloprid
 με τα νιτρικά και τα νιτρώδη μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και
 σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς οι μεταλλάξει
ς που προκύπτουν είναι υπό ορισμένες συνθήκες πιθανό να οδηγήσουν
 σε καρκινογενέσεις.
Το Imidacloprid πέρα από τον ύποπτο ρόλο που έχει στον αποδεκατισμό
 των μελισσών, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, όταν αντιδράσει με
 αθώους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το νιτρικό κάλιο, μπορεί να 
οδηγήσει σε καρκινογένεση. Είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία
 η Επιτροπή να ενισχύσει την έρευνα για τις επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων και να προβεί με βάση την “αρχή της προφύλαξης” στην
 απαγόρευσή τους μέχρι να υπάρξουν επαρκείς έρευνες που να αποδεικνύουν
 ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις μέλισσες και στην ανθρώπινη
 υγεία.»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...