Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Πιστοποίηση βιολογικών προιόντωνΗ πιστοποίηση των βιολογικών προιόντων γίνεται από ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου (φορείς πιστοποίησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2092/91 του συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης.


 Μελετήστε τον ανωτέρω κανονισμό: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/consleg/1991/R/01991R2092-20060506-el.pdf. και τις τροποποίησής του που παρατίθενται αναλυτικά στο site του φορέα πιστοποίησης βιολογικών προιόντων ΔΗΩ http://www.dionet.gr/protypa_2092.htm

Μετά την επίσκεψή μου το Σαββατοκύριακο στην έκθεση βιολογικών προιόντων Ecofestival διαπίστωσα πως στην χώρα μας δραστηριοποιούνται οκτώ φορείς πιστοποίησης βιολογικών προιόντων. Στην συνέχεια σας παραθέτω τους εν λόγω φορείς αλφαβητικά. 

 Α CERT, Τήλου 2, Θεσσαλονίκη 2310-210777, www.a-cert.org

GREEN CONTROL, 10o χλμ Βέροιας - Σκύδρας, 23320-43508, www.greencontrol.gr

IRIS, I. Μαρινέλη 13, Ηράκλειο Κρήτης, 2810360715, www.irisbio.gr

Q WAYS, Δημοκρατίας 8, Μελίσσια Αθήνα, 210-6130070, www.qways.gr
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ, ΔΔ Παλαιοχωρίου, Πλατέος Ημαθίας, 23330-64387, www.bio-geolab.gr

BIO ΕΛΛΑΣ, Κοδριγκτώνος 11Β, Αθήνα, 210-8211940, www.bio-hellas.gr

ΔΗΩ, Αριστοτέλους 38, Αθήνα, 210-8224384, www.dionet.gr
.
 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 23330-24440   

http://foodsafety.pblogs.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...