Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Νερό με οσμή

Τι κάνετε όταν το νερό μυρίζει δυσάρεστα.
Υπάρχουν γενικά δύο σημεία που εισέρχονται οσμές στο νερό τροφοδοσίας. Έξω από την οικία και μέσα στην οικία. Πριν το νερό περάσει στην οικία μπορεί να πάρει οσμές από ουσίες που έρχεται σε επαφή καθώς περνάει.

Ελάχιστη οσμή ή δυσάρεστη οσμή μούχλας ή κλεισούρας μπορεί να αντιμετωπιστεί με φίλτρο βρύσης ενεργού άνθρακα στο σημείο πόσιμου νερού ή με μεγαλύτερο φίλτρο ενεργού άνθρακα για όλο το σπίτι. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα απομακρύνουν τις οσμές με μια διεργασία που λέγεται προσρόφηση και έχουν την δυνατότητα να απομακρύνουν επίσης οργανικές ουσίες , βαρέα μέταλλα , ίνες αμιάντου ,χώμα ,άμμο ,αιωρούμενα σωματίδια.

Δυσάρεστη οσμή αλλοιωμένου αυγού.
Το υδρόθειο είναι εύφλεκτο, δηλητηριώδες αέριο το οποίο βρίσκεται σε τροφοδοσία νερού ως αποτέλεσμα διάσπασης οργανικών ενώσεων. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τη χαρακτηριστική οσμή αλλοιωμένου αυγού. Συνήθως, ακόμα και συγκεντρώσεις 0,5 ppm υδρόθειου δίνουν αναγνωρίσιμη χαρακτηριστική οσμή.
Το υδρόθειο είναι επίσης πολύ διαβρωτικό (και στο νερό και στον αέρα) .
Για την αντιμετώπιση του υδρόθειου υπάρχει μέθοδος ειδικής φίλτρανσης.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...